banner

Khóa đào tạo In-house cho CWD

Bên cạnh các lớp học về làm phim, sử dụng phương tiện truyền thông cơ bản sẵn có tại Trung tâm TPD, chúng tôi còn có các chương trình hợp tác đào tạo In-house cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu riêng biệt.

Trong tháng 11 và 12/2017, Trung tâm TPD phối hợp cùng CDW - Trung tâm phụ nữ và phát triển, dưới sự tài trợ của Tổ chức Y tế Hà Lan tổ chức khoá đào tạo truyền thông về bình đẳng giới thông qua các sản phẩm truyền thông mới. Các bạn học viên sẽ được tiếp xúc, thực hành thể loại tài liệu điện ảnh trực tiếp, phóng sự tài liệu, với các kỹ năng cơ bản như lên ý tưởng, triển khai sản xuất, quay phim, phỏng vấn, dựng phim.Các bài viết khác
Quỹ CDEF tài trợ dự án khóa học làm phim tài liệu Cuộc sống qua chiếc máy quay là dự án đào tạo ...
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us