banner

Blog

15 điểm của nghệ thuật Mise-en-scene (Dàn cảnh) - P3

15 điểm của nghệ thuật Mise-en-scene (Dàn cảnh) - P3

Sau khi nắm bắt được yếu tố nổi trội, con mắt của chúng ta sẽ tiếp tục tập trung vào đâu? Bên cạnh yếu tố nổi trội, cảnh quay này có thêm những vật thể quan trọng nào khác?
Học cách viết tóm tắt kịch bản

Học cách viết tóm tắt kịch bản

Bạn vừa viết xong kịch bản và liên lạc với các nhà sản xuất phim đang tìm kiếm kịnh bản dự án tiếp theo của mình. Trong cuộc nói chuyện với các sản xuất, họ sẽ hỏi bạn “Logline của bạn là gì?”
15 điểm của nghệ thuật Mise-en-scene (Dàn cảnh) - P2

15 điểm của nghệ thuật Mise-en-scene (Dàn cảnh) - P2

Chúng ta (và camera) đang nhìn lên hay nhìn xuống vào đối tượng? Hay là camera đang được đặt ở mức ngang tầm mắt?
Trong điện ảnh, ta có năm góc máy cơ bản.
15 điểm của nghệ thuật Mise-en-scene (Dàn cảnh) - P1

15 điểm của nghệ thuật Mise-en-scene (Dàn cảnh) - P1

Phần cốt yếu của việc phân tích mise en scene không chỉ đơn thuần nằm ở việc nhận dạng những bộ phận cấu thành nên một cảnh mà còn cả ở việc giải thích ý nghĩa hoặc tầm quan trọng đằng sau mỗi bộ phận, và kết nối từng cảnh với những chủ đề của bộ phim. 

 (Tác giả: Giáo sư Heather Graves, Đại học DePaul)
20 Tips Casting Diễn viên dành cho đạo diễn (2)

20 Tips Casting Diễn viên dành cho đạo diễn (2)

 Cẩm nang dành cho đạo diễn, sản xuất
20 Tips Casting Diễn viên dành cho đạo diễn (1)

20 Tips Casting Diễn viên dành cho đạo diễn (1)

 Cẩm nang dành cho đạo diễn, sản xuất
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us