banner

Blog

Những sai lầm thường mắc phải khi làm phim tài liệu đầu tay

Những sai lầm thường mắc phải khi làm phim tài liệu đầu tay

Chưa phải là tất cả nhưng 8 sai lầm sau đây là những điều các nhà làm phim tài liệu dài (thậm chí cả những phim ngắn) đầu tay thường mắc phải. 
Cách ngắt trang trong kịch bản

Cách ngắt trang trong kịch bản

 Trong một trang kịch bản, không phải bạn thích lúc nào ngắt trang cũng được mà có những quy tắc ngặt nghèo mà ta phải tuân theo. 
Các yếu tố của kịch bản (3)

Các yếu tố của kịch bản (3)

Parenthetical Nội dung trong ngoặc đơn
Extensions Mở rộng
Transition Từ nối

Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us