banner

Blog

10 lời khuyên khi viết Logline (tóm tắt) kịch bản (P2)

10 lời khuyên khi viết Logline (tóm tắt) kịch bản (P2)

Viết logline quả thật là một công việc đòi hỏi sự khéo léo – cô đọng lại 120 trang kịch bản thành một câu văn và đem lại cho nó khả năng tổng kết tóm gọn, kích thích và gợi tò mò quả thật là khó khăn đến mức bất ngờ.
15 điểm của nghệ thuật Mise-en-Scene (Dàn cảnh) - P5

15 điểm của nghệ thuật Mise-en-Scene (Dàn cảnh) - P5

 Các nhân vật của chúng ta chiếm lĩnh những phần nào trong không gian được đưa vào khung hình? Phần giữa, trên, dưới, hay cạnh viền khung hình? Tại sao?
15 điểm của nghệ thuật Mise-en-scene (Dàn cảnh) - P4

15 điểm của nghệ thuật Mise-en-scene (Dàn cảnh) - P4

10. Form
Form của chúng ta ở đây đóng hay mở? Hình ảnh của chúng ta liệu có gợi mở về một “khung cửa sổ” trong đó một phần của khung cảnh bị cô lập một cách tùy hứng? Hay tựa như khung vòm trước của sân khấu kịch (proscenium arch), nơi các yếu tố hình ảnh được sắp xếp cẩn thận và cân bằng?
10 lời khuyên khi viết Logline (tóm tắt) kịch bản (P1)

10 lời khuyên khi viết Logline (tóm tắt) kịch bản (P1)

Viết logline quả thật là một công việc đòi hỏi sự khéo léo – cô đọng lại 120 trang kịch bản thành một câu văn và đem lại cho nó khả năng tổng kết tóm gọn, kích thích và gợi tò mò quả thật là khó khăn đến mức bất ngờ.
15 điểm của nghệ thuật Mise-en-scene (Dàn cảnh) - P3

15 điểm của nghệ thuật Mise-en-scene (Dàn cảnh) - P3

Sau khi nắm bắt được yếu tố nổi trội, con mắt của chúng ta sẽ tiếp tục tập trung vào đâu? Bên cạnh yếu tố nổi trội, cảnh quay này có thêm những vật thể quan trọng nào khác?
Học cách viết tóm tắt kịch bản

Học cách viết tóm tắt kịch bản

Bạn vừa viết xong kịch bản và liên lạc với các nhà sản xuất phim đang tìm kiếm kịnh bản dự án tiếp theo của mình. Trong cuộc nói chuyện với các sản xuất, họ sẽ hỏi bạn “Logline của bạn là gì?”
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us