banner

Blog

15 điểm của nghệ thuật Mise-en-scene (Dàn cảnh) - P2

15 điểm của nghệ thuật Mise-en-scene (Dàn cảnh) - P2

Chúng ta (và camera) đang nhìn lên hay nhìn xuống vào đối tượng? Hay là camera đang được đặt ở mức ngang tầm mắt?
Trong điện ảnh, ta có năm góc máy cơ bản.
15 điểm của nghệ thuật Mise-en-scene (Dàn cảnh) - P1

15 điểm của nghệ thuật Mise-en-scene (Dàn cảnh) - P1

Phần cốt yếu của việc phân tích mise en scene không chỉ đơn thuần nằm ở việc nhận dạng những bộ phận cấu thành nên một cảnh mà còn cả ở việc giải thích ý nghĩa hoặc tầm quan trọng đằng sau mỗi bộ phận, và kết nối từng cảnh với những chủ đề của bộ phim. 

 (Tác giả: Giáo sư Heather Graves, Đại học DePaul)
20 Tips Casting Diễn viên dành cho đạo diễn (2)

20 Tips Casting Diễn viên dành cho đạo diễn (2)

 Cẩm nang dành cho đạo diễn, sản xuất
20 Tips Casting Diễn viên dành cho đạo diễn (1)

20 Tips Casting Diễn viên dành cho đạo diễn (1)

 Cẩm nang dành cho đạo diễn, sản xuất
Những sai lầm thường mắc phải khi làm phim tài liệu đầu tay

Những sai lầm thường mắc phải khi làm phim tài liệu đầu tay

Chưa phải là tất cả nhưng 8 sai lầm sau đây là những điều các nhà làm phim tài liệu dài (thậm chí cả những phim ngắn) đầu tay thường mắc phải. 
Cách ngắt trang trong kịch bản

Cách ngắt trang trong kịch bản

 Trong một trang kịch bản, không phải bạn thích lúc nào ngắt trang cũng được mà có những quy tắc ngặt nghèo mà ta phải tuân theo. 
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us