banner

Blog

Các yếu tố của kịch bản (3)

Các yếu tố của kịch bản (3)

Parenthetical Nội dung trong ngoặc đơn
Extensions Mở rộng
Transition Từ nối

Cách dàn trang trong kịch bản ban đầu

Cách dàn trang trong kịch bản ban đầu

Trình bầy kịch bản theo văn bản chuẩn cũng phải có quy tắc nhất định, thập chí là hơi ngặt nghèo một chút.  
Điều gì tạo nên một kịch bản thật hấp dẫn?

Điều gì tạo nên một kịch bản thật hấp dẫn?

Những bộ phim mà bạn yêu thích, phần lớn có nhân vật làm bạn mê đắm.
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us