banner

Đối tác và nhà tài trợ

  Nhà tài trợ
 • Hội điện ảnh Việt Nam
 • Quỹ Ford
 • Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
 • Quỹ trao đổi và phát triển văn hóa Đan Mạch - Việt Nam
 • Công ty cổ phần truyền thông Thiên Ngân
 • Hội Đồng Anh tại Việt Nam
 • Quỹ HBF - LHP Rotterdam
 • Purin Pictures
  Đối tác
 • Viện Pháp tại Việt Nam 
 • Trung tâm văn hóa Nhật Bản - The Japan Foundation
 • Công ty cổ phần truyền thông Bạch Kim MVP
 • Viện Goethe tại Hà Nội 
 • Báo Hoa Học Trò online
 • Công ty TNHH Panasonic Việt Nam
 • Startling Production
 • Tổ chức Care quốc tế Việt Nam
 • Trung tâm phụ nữ và phát triển

Giới thiệu
Quỹ CDEF tài trợ dự án khóa học làm phim tài liệu Cuộc sống qua chiếc máy quay là dự án đào tạo ...
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us