TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
Loading...

Lê Hồng Lâm

- Anh là nhà báo, nhà phê bình điện ảnh báo chí có tiếng tại Việt Nam.
- Tác giả của các đầu sách nghiên cứu điện ảnh Xem chữ đọc hình, Chơi cùng cấu trúc, Cánh chim trong gió, Sự lưỡng nan của tình thế làm người hay 101 bộ phim Việt Nam...
0936157939 (HN) 0908310521 (TPHCM)