TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
Loading...

Đội ngũ giảng viên

Chu Ánh Nguyệt

Chu Ánh Nguyệt

Đạo diễn - Giảng viên lớp Phim truyện
Bùi Thạc Chuyên

Bùi Thạc Chuyên

Đạo diễn - Giảng viên lớp Đạo diễn
Mai Anh Tuấn

Mai Anh Tuấn

Tiến sĩ - Giảng viên lớp Film Studies - Nghiên cứu phim
Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trung Kiên

Quay phim - Giảng viên lớp Quay Phim cơ bản
Đặng Thu Hà

Đặng Thu Hà

Biên kịch - Giảng viên lớp Biên kịch
Trương Quế Chi

Trương Quế Chi

Giám tuyển phim - Giảng viên lớp Film Studies - Nghiên cứu phim
Đặng Ngọc Dũng

Đặng Ngọc Dũng

Đạo diễn / Diễn viên
Bùi Kim Quy

Bùi Kim Quy

Đạo diễn, Biên kịch
Hà Lệ Diễm

Hà Lệ Diễm

Đạo diễn - Giảng viên lớp Phim tài liệu
Nguyễn Minh Vượng

Nguyễn Minh Vượng

Diễn viên - Giảng viên lớp Teen Filmmakers
Trịnh Đình Lê Minh

Trịnh Đình Lê Minh

Đạo diễn - Giảng viên lớp Phim tài liệu
Bùi Kiên Trung

Bùi Kiên Trung

Thu Thanh - Giảng viên lớp Phim Truyện Basic Filmmaking
0936157939 (HN) 0908310521 (TPHCM)