TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
Loading...

Đội ngũ giảng viên

Trần Thị Hải Yến

Trần Thị Hải Yến

Nhà sản xuất - Giảng viên khoá học sản xuất video Thương mại
Phạm Quốc Dũng

Phạm Quốc Dũng

Đạo diễn - Giảng viên lớp Phim tài liệu/ Lớp Teen Filmmakers
Trịnh Đan Phượng

Trịnh Đan Phượng

Biên kịch - Giảng viên lớp Biên kịch/ Film Studies
Nguyễn Minh Ngọc

Nguyễn Minh Ngọc

Nhà báo - Giảng viên lớp Film Studies - Phân tích phim
Đỗ Quốc Trung

Đỗ Quốc Trung

Đạo diễn - Giảng viên lớp Phim truyện / Teen Filmmakers / Diễn xuất nhí
0936157939 (HN) 0908310521 (TPHCM)