TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
Loading...

Vi Nguyễn Anh Phong

- Phong bắt đầu học làm phim từ một khoá học tại trung tâm TPD cách đây 9 năm.
- Gắn bó với việc thực hành tài liệu trên nhiều cương vị từ học viên, giảng viên và cán bộ phụ trách dự án 2nd DOC (2015), cán bộ đào tạo, giám tuyển tháng phim tài liệu Pháp - Việt Sunday Docs (Lespace, 2016), tháng phim tài liệu Việt Nam đương đại (Góc chiếu bóng/ TPD, 2017), quản lý chiến dịch quảng bá phim tài liệu Đi tìm Phong (đạo diễn Trần Phương Thảo - Swann Dubus, 2018).
- Hiện tại Anh Phong cũng là sản xuất và đạo diễn phim tài liệu với các tổ chức như World Vision Vietnam, United Nations, WHO Vietnam, Care International Vietnam, …
0936157939 (HN) 0908310521 (TPHCM)