banner

Workshop về nghề biên kịch

Tìm hiểu về nghề biên kịch tại Hollywood. Để trở thành nhà biên kịch chuyên nghiệp cần những yếu tố gì. Ngoài ra, workshop cũng cung cấp cho các bạn kiến thức chuyên sâu về cấu trúc phim, xây dựng câu chuyện qua phần chia sẻ kinh nghiệm của diễn giả anh Vincent Ngo.  

 
Các bài viết khác
Khóa học
Quỹ CDEF tài trợ dự án khóa học làm phim tài liệu Cuộc sống qua chiếc máy quay là dự án đào tạo ...
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us