banner

Không gian điện ảnh

Chiếu phim The Pianist

Chiếu phim The Pianist

  Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần cuối cùng của Tháng Phim chuyển thể từ tác phẩm văn học (*), Trung tâm TPD sẽ trình chiếu bộ phim The Pianist của đạo diễn Roman Polanski.
Chiếu phim The Reader

Chiếu phim The Reader

  Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần tiếp theo của Tháng Phim chuyển thể từ tác phẩm văn học (*), Trung tâm TPD sẽ trình chiếu bộ phim The Reader của đạo diễn Stephen Daldry.
Chiếu phim Never Let Me Go

Chiếu phim Never Let Me Go

  Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần tiếp theo của Tháng Phim chuyển thể từ tác phẩm văn học (*), Trung tâm TPD sẽ trình chiếu bộ phim Never Let Me Go của đạo diễn Mark Romanek.
Chiếu phim Rừng Nauy

Chiếu phim Rừng Nauy

 Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần thứ tư của Tháng phim chuyển thể từ tác phẩm văn học (*), Trung tâm TPD sẽ trình chiếu bộ phim Rừng Na-Uy (Norwegian Wood) của đạo diễn Trần Anh Hùng.
Chiếu phim Cao lương đỏ

Chiếu phim Cao lương đỏ

  Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần thứ ba của Tháng phim chuyển thể từ tác phẩm văn học (*), Trung tâm TPD sẽ trình chiếu bộ phim Cao Lương đỏ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.
Chiếu phim The Hours

Chiếu phim The Hours

Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần thứ hai của tháng phim chuyển thể từ tác phẩm văn học (*), Trung tâm TPD sẽ trình chiếu bộ phim The Hours của đạo diễn Stephen Daldry. 
Trang chủ
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us