banner

Không gian điện ảnh

Chiếu phim Legend of the Fall

Chiếu phim Legend of the Fall

Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần đầu tiên của tháng phim chuyển thể từ tác phẩm văn học (*), Trung tâm TPD sẽ trình chiếu bộ phim Legend of the Fall của đạo diễn Edward Zwick. 
Chiếu phim Fallen Angels

Chiếu phim Fallen Angels

Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần thứ tư của tháng phim tình yêu tại Hồng Kông , Không gian điện ảnh trình chiếu tác phẩm Fallen Angels (Đọa lạc thiên sứ) của đạo diễn Vương Gia Vệ. 
Chiếu phim Trùng Khánh Sâm Lâm

Chiếu phim Trùng Khánh Sâm Lâm

 Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần thứ tư của tháng phim tình yêu tại Hồng Kông , Không gian điện ảnh trình chiếu tác phẩm Trùng Khánh Sâm Lâm (Chungking Express) của đạo diễn Vương Gia Vệ. 
Chiếu phim Love in the Puff

Chiếu phim Love in the Puff

  Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần thứ ba của tháng phim tình yêu tại Hồng Kông , Không gian điện ảnh trình chiếu tác phẩm Love in a Puff (Khói thuốc tình yêu)
Chiếu phim Tâm trạng khi yêu

Chiếu phim Tâm trạng khi yêu

 Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần thứ hai của tháng phim tình yêu tại Hồng Kông , Không gian điện ảnh trình chiếu tác phẩm Tâm trạng khi yêu của đạo diễn Vương Gia Vệ.
Chiếu phim Before Midnight

Chiếu phim Before Midnight

Các bạn thân mến. Trong tuần thứ ba và cũng là tuần cuối cùng giới thiệu bộ ba phần Before của đạo diễn Richard Linklater , chúng mình sẽ trình chiếu Before Midnight khi câu chuyện diễn ra 9 năm sau phần 2. Các bạn thân mến. Trong tuần thứ ba và cũng là tuần cuối cùng giới thiệu bộ ba phần Before của đạo diễn Richard Linklater , chúng mình sẽ trình chiếu Before Midnight khi câu chuyện diễn ra 9 năm sau phần 2.Các bạn thân mến. Trong tuần thứ ba và cũng là tuần cuối cùng giới thiệu bộ ba phần Before của đạo diễn Richard Linklater , chúng mình sẽ trình chiếu Before Midnight khi câu chuyện diễn ra 9 năm sau phần 2.
Trang chủ
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us