banner

Không gian điện ảnh

Chiếu phim Carol

Chiếu phim Carol

  Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần cuối cùng của tháng phim Những tác phẩm quay phim xuất sắc thế kỷ 21, Không gian điện ảnh sẽ trình chiếu bộ phim Carol của đạo diễn Todd Haynes.
Chiếu phim Ida

Chiếu phim Ida

 Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần tiếp theo của Tháng phim Những tác phẩm Quay phim Xuất sắc Thế kỷ 21, Không gian điện ảnh sẽ giới thiệu bộ phim Ida của đạo diễn Pawel Pawlikowski.
Chiếu phim The Master

Chiếu phim The Master

 Các bạn yêu điện ảnh thân mến, sau một thời gian dài phải tạm hoãn, Không gian điện ảnh sẽ trở lại vào tuần này với tháng phim Những tác phẩm quay phim xuất sắc thế kỷ 21. Ở buổi chiếu tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng thưởng thức The Master của đạo diễn Paul Thomas Anderson.
Chiếu phim The Tree of Life

Chiếu phim The Tree of Life

  Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần thứ hai của tháng phim Những tác phẩm Quay phim Xuất sắc Thế kỷ 21, Không gian điện ảnh sẽ giới thiệu bộ phim The Tree of Life của đạo diễn Terrence Malick.
Phim ngắn mở Vol.3 - 2020

Phim ngắn mở Vol.3 - 2020

 Phim ngắn mở Vol.3 - 2020 - Chủ đề Những trái bóng
Chiếu phim Far From Heaven

Chiếu phim Far From Heaven

  Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần thứ hai của tháng phim Những tác phẩm Quay phim Xuất sắc Thế kỷ 21, Không gian điện ảnh sẽ giới thiệu bộ phim Far From Heaven của đạo diễn Todd Haynes.
Trang chủ
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us