banner

Không gian điện ảnh

Chiếu phim Some Like It Hot (1959)

Chiếu phim Some Like It Hot (1959)

Các bạn thân mến. Trong tuần thứ ba của tháng phim Những nữ diễn viên biểu tượng tại Hollywood, Không gian điện ảnh sẽ trình chiếu giới thiệu bộ phim Some Like It Hot của đạo diễn Billy Wilder. 
Chiếu phim Mùa ổi và giao lưu với NSND Lan Hương

Chiếu phim Mùa ổi và giao lưu với NSND Lan Hương

 Các bạn yêu điện ảnh thân mến! Trong tuần thứ hai của Tháng phim tôn vinh những nữ diễn viên nổi bật (miền Bắc), Trung tâm TPD sẽ trình chiếu giới thiệu tác phẩm Mùa ổi (đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh) và giao lưu với NSND Lan Hương "Bông".
Chiếu phim The Philadelphia Story

Chiếu phim The Philadelphia Story

  Các bạn thân mến. Trong tuần thứ hai của tháng phim Những nữ diễn viên biểu tượng tại Hollywood, Không gian điện ảnh sẽ trình chiếu giới thiệu bộ phim The Philadelphia Story của đạo diễn George Cukor
Chiếu phim Roman Holiday (1953)

Chiếu phim Roman Holiday (1953)

 Các bạn thân mến. Trong tuần đầu tiên của tháng phim Những nữ diễn viên biểu tượng tại Hollywood, Không gian điện ảnh sẽ trình chiếu giới thiệu bộ phim Roman Holiday của huyền thoại Audrey Hepburn.
Chiếu phim Em bé Hà Nội

Chiếu phim Em bé Hà Nội

 Các bạn yêu điện ảnh thân mến! Trong tuần đầu tiên của Tháng phim tôn vinh những nữ diễn viên nổi bật (miền Bắc), Trung tâm TPD sẽ trình chiếu giới thiệu tác phẩm kinh điển Em bé Hà Nội và giao lưu với NSND Lan Hương. 
Chiếu phim Mùa cát vọng

Chiếu phim Mùa cát vọng

  Các bạn yêu điện ảnh thân mến! Trong tuần cuối cùng của Tháng phim tài liệu đương đại, Trung tâm TPD hân hạnh trình chiếu giới thiệu bộ phim Mùa cát vọng và giao lưu với đạo diễn Phạm Thu Hằng.
Trang chủ
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us