banner

Không gian điện ảnh

Chiếu phim The Philadelphia

Chiếu phim The Philadelphia

  Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần thứ tư của Tháng Phim tình cảm - hài bất hủ, Không gian điện ảnh sẽ trình chiếu giới thiệu tác phẩm The Philadelphia Story của đạo diễn George Cukor.
Chiếu phim Roman Holiday

Chiếu phim Roman Holiday

 Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần thứ hai của Tháng Phim tình cảm - hài bất hủ, Không gian điện ảnh sẽ trình chiếu giới thiệu tác phẩm Roman Holiday của đạo diễn William Wyler.
Chiếu phim Some Like It Hot

Chiếu phim Some Like It Hot

 Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần thứ hai của Tháng Phim tình cảm - hài bất hủ, Không gian điện ảnh sẽ trình chiếu giới thiệu tác phẩm Some Like It Hot của đạo diễn Billy Wilder. 
 
Chiếu phim It Happened One Night

Chiếu phim It Happened One Night

Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần đầu tiên của tháng phim Tình cảm / Hài bất hủ, Không gian điện ảnh sẽ trình chiếu giới thiệu tác phẩm It Happened One Night của đạo diễn Frank Capra. 
Chiếu phim About Elly

Chiếu phim About Elly

 Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần cuối cùng của tháng phim về đạo diễn Asghar Farhadi, Không gian điện ảnh sẽ trình chiếu giới thiệu bộ phim About Elly (2009). 
Chiếu phim A Separation

Chiếu phim A Separation

Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần thứ hai của tháng phim về đạo diễn Asghar Farhadi, Không gian điện ảnh sẽ trình chiếu giới thiệu bộ phim A Separation (2011)
Trang chủ
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us