banner

Lớp Biên kịch

Khóa học viết kịch bản phim truyền hình (Khai giảng tháng 11/2016)

Khóa học viết kịch bản phim truyền hình (Khai giảng tháng 11/2016)

Thông qua khoá học này, học viên sẽ được tiếp cận các hướng khởi động sáng tác, cách viết đề cương kịch bản, phân tập, dựng cảnh, dàn cảnh và các kiến thức về thị trường, sản xuất...
Lớp Biên kịch điện ảnh • BK39 (khai giảng 3/2021)

Lớp Biên kịch điện ảnh • BK39 (khai giảng 3/2021)


Thông qua khóa học này, học viên sẽ được tìm hiểu chuyên sâu về việc viết kịch bản điện ảnh. Không chỉ dậy về kỹ thuật sao cho đúng chuẩn quốc tế, khóa học còn cung cấp cho học viên các phương pháp tìm, hình thành và phát triển ý tưởng cùng nghệ thuật viết kịch bản. 

Khóa học
Quỹ CDEF tài trợ dự án khóa học làm phim tài liệu Cuộc sống qua chiếc máy quay là dự án đào tạo ...
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us