banner

Lớp dành cho lứa tuổi Teen và Tween

- Lớp ngoại khóa Teen FILMmakers :  Là một chương trình học làm phim kéo dài 12 buổi do Trung tâm hỗ trợ Phát triển tài năng Điện ảnh TPD - Hội điện ảnh Việt Nam tổ chức, dành cho các bạn học sinh cấp II. Thông qua việc chia sẻ kiến thức điện ảnh và cùng nhau làm phim giúp các bạn học sinh rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết và nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật.

- Khóa học Diễn xuất Nhí : Khóa học diễn xuất dành cho Tween (8-12 tuổi) và Teen (13-15 tuổi), nhằm tạo môi trường tốt nhất để các em được trải nghiệm, được tiếp xúc sâu với diễn xuất và đồng thời nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật.
Acting For Teens - Lớp Diễn xuất nhí

Acting For Teens - Lớp Diễn xuất nhí

Diễn xuất nhí là Lớp đặc biệt về Diễn xuất do Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD) tổ chức dành cho lứa tuổi từ 9-15 tuổi, nhằm tạo môi trường tốt nhất để các em được trải nghiệm, được tiếp xúc sâu với diễn xuất, rèn luyện kỹ năng sống, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật.  

Lớp học gia đình làm phim

Bạn có mong muốn rèn luyện KỸ NĂNG SỐNG cho con cái và cho chính bản thân mình khi nắm bắt NGÔN NGỮ ĐIỆN ẢNH?Bạn muốn hiểu thêm về con cái. Bạn muốn con cái hiểu thêm về gia đình mình thông qua nghệ thuật.
Bạn đã sẵn sàng làm chủ phương tiện giao tiếp chủ yếu của thế kỷ 21 là MEDIA?
 
HÃY ĐẾN VỚI LỚP HỌC GIA ĐÌNH LÀM PHIM
Lớp học làm phim Teen Filmmakers (Khai giảng 5/2019)

Lớp học làm phim Teen Filmmakers (Khai giảng 5/2019)

Lớp ngoại khóa Teen FILMmakers:  Là một chương trình học làm phim kéo dài 12 buổi do Trung tâm hỗ trợ và phát triển tài năng điện ảnh ( TPD) – Hội điện ảnh Việt Nam tổ chức, dành cho các bạn học sinh cấp II. 
 
Thông qua việc chia sẻ kiến thức điện ảnh và cùng nhau làm phim giúp các bạn học sinh rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết và nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật.
Khóa học
Quỹ CDEF tài trợ dự án khóa học làm phim tài liệu Cuộc sống qua chiếc máy quay là dự án đào tạo ...
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us