banner

Tin tức


Chiếu phim Trùng Khánh Sâm Lâm

Chiếu phim Trùng Khánh Sâm Lâm

 Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần thứ tư của tháng phim tình yêu tại Hồng Kông , Không gian điện ảnh trình chiếu tác phẩm Trùng Khánh Sâm Lâm (Chungking Express) của đạo diễn Vương Gia Vệ. 
Chiếu phim Love in the Puff

Chiếu phim Love in the Puff

  Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần thứ ba của tháng phim tình yêu tại Hồng Kông , Không gian điện ảnh trình chiếu tác phẩm Love in a Puff (Khói thuốc tình yêu)
Chiếu phim Tâm trạng khi yêu

Chiếu phim Tâm trạng khi yêu

 Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tuần thứ hai của tháng phim tình yêu tại Hồng Kông , Không gian điện ảnh trình chiếu tác phẩm Tâm trạng khi yêu của đạo diễn Vương Gia Vệ.
Chiếu phim Before Midnight

Chiếu phim Before Midnight

Các bạn thân mến. Trong tuần thứ ba và cũng là tuần cuối cùng giới thiệu bộ ba phần Before của đạo diễn Richard Linklater , chúng mình sẽ trình chiếu Before Midnight khi câu chuyện diễn ra 9 năm sau phần 2. Các bạn thân mến. Trong tuần thứ ba và cũng là tuần cuối cùng giới thiệu bộ ba phần Before của đạo diễn Richard Linklater , chúng mình sẽ trình chiếu Before Midnight khi câu chuyện diễn ra 9 năm sau phần 2.Các bạn thân mến. Trong tuần thứ ba và cũng là tuần cuối cùng giới thiệu bộ ba phần Before của đạo diễn Richard Linklater , chúng mình sẽ trình chiếu Before Midnight khi câu chuyện diễn ra 9 năm sau phần 2.
Chiếu phim Before Sunset

Chiếu phim Before Sunset

  Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tháng 9 này, Không gian điện ảnh sẽ lần lượt giới thiệu bộ ba phần Before của đạo diễn Richard Linklater. Trong tuần thứ hai, chúng mình sẽ trình chiếu phần tiếp theo - Before Sunset khi câu chuyện diễn ra 9 năm sau phần 1.
Chiếu phim Before Sunrise

Chiếu phim Before Sunrise

Các bạn yêu điện ảnh thân mến, trong tháng 9 này, Không gian điện ảnh sẽ lần lượt giới thiệu bộ ba phần Before của đạo diễn Richard Linklater. Trong tuần đầu tiên, chúng mình sẽ trình chiếu tác phẩm đầu tiên - Before Sunrise (1995).
Trang chủ
Phim ngắn tiêu biểu
Check mail nội bộ
Wall of Memory
Like us