TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
Loading...

Cựu học viên

Hoàng Hà - Lớp K8

Hoàng Hà - Lớp K8

Diễn viên
Đặng Ngọc Dũng - Lớp H7

Đặng Ngọc Dũng - Lớp H7

Đạo diễn / Diễn viên
0936157939 (HN) 0908310521 (TPHCM)