TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hồ sơ diễn viên

Phạm Tường Vy

Phạm Tường Vy

Ngày sinh: 28/10/2003
Nguyễn Phương Hoài Linh

Nguyễn Phương Hoài Linh

Ngày sinh: 18/10/2002
Nhâm Thị Thanh Huyền

Nhâm Thị Thanh Huyền

Ngày sinh: 06/11/2003
Bùi Tuấn Ngọc

Bùi Tuấn Ngọc

Ngày sinh: 01/08/2000
Trịnh Hồng

Trịnh Hồng

Ngày sinh: 03/11/1985
Huỳnh Gia Hân

Huỳnh Gia Hân

Ngày sinh: 13/10/1999
Nguyễn Việt Cường

Nguyễn Việt Cường

Ngày sinh: 26/07/2002
Hoàng Thị Ngọc Anh

Hoàng Thị Ngọc Anh

Ngày sinh: 08/08/1993
Trần Dương Bách

Trần Dương Bách

Ngày sinh: 04/06/1991
Tống Thị Khánh Huyền

Tống Thị Khánh Huyền

Ngày sinh: 16/09/1990
Nguyễn Huy Hùng

Nguyễn Huy Hùng

Ngày sinh: 01/08/2000
Trần Quốc Việt

Trần Quốc Việt

Ngày sinh: 22/12/1997
0936157939 (HN) 0908310521 (TPHCM)