TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
numo.vn thiết kế website số một việt nam

CÓ BAO NHIÊU CẢNH TRONG MỘT BỘ PHIM?

Khi bạn làm phim, làm thế nào để bạn biết có bao nhiêu cảnh (scene) trong một bộ phim? Bao nhiêu cảnh trong bộ phim này là cảnh dài? Bao nhiêu cảnh trong phim này là cảnh ngắn chỉ gần một trang kịch bản? Chúng ta sẽ tìm hiểu về độ dài trung bình của một cảnh, số lượng cảnh, và ảnh hưởng đến kịch bản.Độ dài trung bình trong kịch bản một phim dài là 90-120 trang, mỗi cảnh kéo dài khoảng 1 – 3 trang. Tuy nhiên, đây chỉ là các con số trung bình, còn tùy thuộc vào đề tài, thể loại phim. Vấn đề quan trọng là bạn cần viết những cảnh thật sự cần thiết. Thông thường, một cảnh trong kịch bản không nên dài hơn 4 – 7 trang.

Trong đa số phim, mỗi cảnh đều có một diễn biến kịch tính. Các nhân vật bước vào với một mục đích và rời đi với kết quả đạt được nào đó, thông tin mới, hoặc cả hai. Đôi khi, một cảnh có thể kéo dài hơn kỳ vọng, và đôi khi cảnh phim có các hành động hoặc chi tiết dẫn đến tốn độ dài trang giấy hơn.

Tham khảo:
Một nguyên tắc thú vị khác khi viết một cảnh phim là cảnh này cần liên quan đến nhu cầu và vật cản đối với nhân vật. Nếu bạn viết kịch bản dài 90-120 trang, trung bình bạn cần phân bổ cho khoảng 100-110 cảnh.

Trên đây chỉ là các con số thống kê mang tính chất tham khảo mà thôi. Hãy viết hết những gì bạn cần viết, và sau đó viết đi viết lại cho đến khi kịch bản hoàn hảo.

(Nguồn: Nofilmschool)

Tham khảo:
0936157939 (HN) 0908310521 (TPHCM)