TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
numo.vn thiết kế website số một việt nam

Tài liệu điện ảnh

Cung cấp các tài liệu điện ảnh (kịch bản phim, các tips làm phim, kiến thức, ...)

Bài phân tích phim Millennium Actress (2001)

Bài phân tích phim Millennium Actress (2001)

Bài phân tích phim Millennium Actress (2001) của học viên Đào Minh Long lớp Nghiên cứu phim - Film Studies F11
Bài phân tích phim La vita è bella (1997)

Bài phân tích phim La vita è bella (1997)

Bài phân tích phim La vita è bella của học viên Nguyễn Thị Hải Yến lớp Nghiên cứu phim - Film Studies F11
Bài phân tích phim Trial of The Chicago 7 (2020)

Bài phân tích phim Trial of The Chicago 7 (2020)

Bài phân tích phim Trial of The Chicago 7 (2020) của học viên Tú Uyên lớp Nghiên cứu phim - Film Studies F11
Phân tích phim Better days (2019)

Phân tích phim Better days (2019)

Bài phân tích phim Better days (2019) của học viên Trần Anh Minh lớp Nghiên cứu phim - Film Studies F11
Phân tích phim Promising Young Woman (2020)

Phân tích phim Promising Young Woman (2020)

Bài phân tích phim Promising Young Woman (2020) của học viên Nguyễn Anh Thư lớp Nghiên cứu phim - Film Studies F11
Phân tích phim The Grand Budapest Hotel (2014)

Phân tích phim The Grand Budapest Hotel (2014)

Bài phân tích phim The Grand Budapest Hotel (2014) của học viên Mỹ Linh lớp Nghiên cứu phim - Film Studies F11
Phân tích phim Possession (1981)

Phân tích phim Possession (1981)

Bài phân tích phim Possession (1981) của học viên Trần Uy Đức lớp Nghiên cứu phim - Film Studies F11
0936157939 (HN) 0908310521 (TPHCM)