TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
numo.vn thiết kế website số một việt nam

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠO DIỄN

Giai đoạn phát triển - tiền kỳ - quay - hậu kỳ1. Giai đoạn phát triển
Phát triển câu chuyện và kịch bản thường diễn ra trước giai tiền kỳ. Đạo diễn (nếu không phải là người viết kịch bản) thường chưa làm việc việc với dự án cho đến khi giai đoạn tiền kỳ bắt đầu. Ngược lại, nếu đạo diễn là người viết kịch bản, họ thường bắt đầu làm việc sớm hơn. Trong quá trình phát triển này, đạo diễn có thể đưa ra nhận xét hoặc thay đổi đối với kịch bản cho phù hợp.

2. Giai đoạn tiền kỳ
Ở giai đoạn này, đạo diễn sẽ có cách tiếp cận thực tế hơn, vì phụ thuộc vào kịch bản và ngân sách của dự án. Bước đầu tiên trong giai đoạn tiền kỳ là làm việc với những người có liên quan đến quá trình sản xuất để tạo ra một kế hoạch sơ bộ.

Ở giai đoạn này, đạo diễn có thể yêu cầu thay đổi trong kịch bản, thường làm việc cặn kẽ với biên kịch. Đạo diễn có thể duyệt tone của bộ phim và trao đổi về tầm nhìn với các tổ trưởng trước khi bắt đầu sản xuất.

Một bước khác trong quá tình tiền kỳ là làm shot list (tổng hợp các cảnh quay) và storyboard (kịch bản hình ảnh). Giai đoạn này cũng bao gồm tuyển diễn viên và thử vai.

Tham khảo:
3. Giai đoạn sản xuất (quay)
Giai đoạn này diễn ra trên set. Đạo diễn sẽ giám sát diễn viên diễn tập và đưa ra những quyết định quan trọng về hình thức của bộ phim, cũng như đường hướng tổng thể.

Vai trò quan trọng nhất của đạo diễn trong quá trình sản xuất là chỉ đạo diễn viên và làm việc với nhà quay phim. Đạo diễn phải làm quen với diễn viên và hiểu cách họ muốn thực hiện công việc, rồi sau đó họ có thể điều chỉnh cách chỉ đạo diễn xuất để diễn viên phát huy tốt nhất có thể.

Đạo diễn chính là người sẽ duyệt các cảnh quay trước khi chuyển sang cảnh tiếp theo.

4. Giai đoạn hậu kỳ
Giai đoạn cuối cùng của một bộ phim là hậu kỳ, có thể diễn ra trên set hoặc bên ngoài set. Đây là khi tất cả các thành phần được lắp ráp để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Đạo diễn sẽ làm việc chặt chẽ để đảm bảo bộ phim đúng như đã được hình dung trong tầm nhìn.

Trong giai đoạn này, đạo diễn làm việc với người dựng phim để cho ra một bản dựng của đạo diễn và bản dựng cuối cùng. Đạo diễn cũng làm việc với các tổ âm nhạc và âm thanh để đảm bảo tầm nhìn được thể hiện trong bản dựng cuối cùng, bao gồm hiệu ứng âm thanh, âm thanh nền, và nhạc phim.

Tham khảo:
 
0936157939 (HN) 0908310521 (TPHCM)