TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
Loading...

Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh

Liên hoan phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2020 mang chủ đề: “Tự hào thành phố tôi yêu”, là hoạt động dành cho mọi đối tượng làm phim chuyên và không chuyên tham gia.Liên hoan là cơ hội phát triển tài năng và khả năng làm phim, tạo động lực cho các nhà làm phim trẻ tìm kiếm ý tưởng sáng tạo nhằm thực hiện những bộ phim ngắn có giá trị nghệ thuật cao; đồng thời tạo điều kiện cho các nhà làm phim có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ nhằm tìm những gương mặt tài năng bổ sung lực lượng làm phim kế thừa, góp phần phát triển nền điện ảnh của cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng

Các tác phẩm tham gia phải thể hiện sự sáng tạo trong nghệ thuật, nội dung trong sáng, có tính giáo dục, tính nhân văn, phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo đức của đất nước và đề cao con người Việt Nam.  

Yêu cầu về tác phẩm, đối tượng, điều kiện đăng ký dự thi:
1. Các thể loại phim ngắn dự thi bao gồm: phim tài liệu, phim hoạt hình và phim truyện.

2. Các phim dự thi được thực hiện trong năm 2018 và 2019, chưa tham dự Liên hoan phim khác, không vi phạm các quy định của Luật điện ảnh và Luật báo chí, được cơ quan Quản lý nhà nước hoặc Chuyên ngành cho phép phát hành, công bố rộng rãi.                     

3. Quy định độ dài phim như sau:
3.1. Đối với phim tài liệu: độ dài tối đa 10 phút.
3.2. Đối với phim hoạt hình: độ dài tối đa 7 phút.
3.3. Đối với phim truyện: độ dài tối đa 30 phút.

4. Đối tượng tham gia:
Mọi đối tượng (người làm phim chuyên nghiệp và không chuyên).

5. Điều kiện đăng ký: Các tác giả gửi phim dự thi phải đáp ứng các yêu cầu như sau:
5.1. Có bản cam kết không có tranh chấp bản quyền.
5.2. Các tác giả có bản thỏa thuận theo mẫu, đồng ý để Ban Tổ chức phổ biến tác phẩm (không kinh doanh) trên Đài Truyền hình Thành phố; tại cụm rạp Cinestar Hai Bà Trưng, Quận 1; Nhà Văn hóa Thanh niên; Trường Sân khấu -Điện ảnh Thành phố trong thời gian dự thi và và sau khi kết thúc Liên hoan phim.
  5.3. Tác phẩm dự thi phải kèm theo hồ sơ ghi rõ tên tác phẩm, đơn vị và thời gian sản xuất, văn bản duyệt cho phép phổ biến của cơ quan có thẩm quyền và tên các thành phần chế tác (biên kịch, đạo diễn, quay phim, biên tập….) đồng thời kèm theo bản tóm tắt nội dung phim.

Phạm vi đề tài:
1. Đời sống xã hội và con người thành phố hiện nay, biểu dương các khía cạnh tích cực và phê phán các biểu hiện tiêu cực.
2. Sự nghiệp phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội thời kỳ mới của thành phố Hồ Chí Minh, công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ Thành phố; bảo vệ môi trường.
3. Thành phố nghĩa tình; những phong trào quần chúng tích cực như xóa đói giảm nghèo, Thanh niên tình nguyện; thi đua yêu nước.
4. Về những nhân tố tích cực, những mẫu con người mới của Thành phố “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, kết hợp hài hòa tính tích cực cá nhân và tính tích cực xã hội; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội. Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn.
5. Bảo vệ môi trường.

Yêu cầu về kỹ thuật:
1. Các tác giả gởi phim dự thi dưới hình thức file hình. Thực hiện đúng tiêu chuẩn được Ban Tổ chức quy định:
A. Format: MXF OP 1a Preset: XDCAM HD 35PAL 35i
 B. Format: H.264           Preset: Match Source-High bitrate
2. Lưu trữ dữ liệu phim trên USB-3.0
3. Khi giao nhận phim dự liên hoan phim phải được kiểm tra theo đúng yêu cầu nêu trên của Ban Tổ chức và đồng thời được xác nhận bởi đạo diễn hoặc chủ nhiệm phim.    

Cơ cấu Giải thưởng
- Gồm các giải: nhất (30 triệu VNĐ), nhì (20 triệu VNĐ), ba (15 triệu VNĐ) và khuyến khích (10 triệu VNĐ) dành cho 3 loại hình phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình. Mỗi loại hình có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích.
0936157939 (HN) 0908310521 (TPHCM)