TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - HỘI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM

Giảng Viên

Giảng viên Vũ Ánh Dương

VỀ VŨ ÁNH DƯƠNG Vũ Ánh Dương (*1985) là người viết kịch bản phim, nhà phê bình phim, và giảng viên ngành Truyền thông và Điện ảnh ở nhiều trường…

View post