TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG ĐIỆN ẢNH - Hội Điện ảnh Việt Nam
numo.vn thiết kế website số một việt nam

CÁC VỊ TRÍ TRONG TỔ SẢN XUẤT

CÁC VỊ TRÍ TRONG TỔ SẢN XUẤT

Đây là các vị trí cơ bản trong tổ sản xuất của một đoàn làm phim truyện dài.1. Executive Producer - Nhà sản xuất điều hành: Những người đảm nhận các vấn đề về tài chính, tìm hoặc cho tiền, và giám sát các yếu tố quan trọng nhất trong quá trình sản xuất. Đôi khi họ cũng có tiếng nói / đóng góp quan trọng trong quá trình sáng tạo ban đầu của dự án.

2. Producer - Sản xuất: Người trực tiếp quản lý tổ sản xuất. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều các kiểu sản xuất khác nhau.

3. Line Producer - Sản xuất hiện trường: là người chịu trách nhiệm trực tiếp về tất cả các phương diện tài chính hàng ngày, giám sát tất cả các công việc hậu cần, lịch quay, quản lý đoàn trong quá trình sản xuất phim.

4. Production Manager - Giám đốc sản xuất: Giám sát các quyết định sản xuất hàng ngày như ngân sách, lập kế hoạch và bố trí nhân sự. 1 PM sẽ thường báo cáo công việc cho sản xuất hiện trường và giám sát Production Coordinator - Điều phối sản xuất

5. Production Coordinator - Điều phối sản xuất: Điều phối tất cả các khâu hậu cần liên quan đến diễn viên, đoàn phim và thiết bị.

6. Production Assistants (PA) - Trợ lý sản xuất: tham gia vào hỗ trợ tất cả các công việc của sản xuất.
 
0936157939 (HN) 0908310521 (TPHCM)